Inšpiratívna forma edukácie športovcov, s cieľom porozumieť fungovaniu mysle tých najlepších, a krok za krokom ukázať cestu, ako túto úroveň dosiahnuť.

Inšpiratívne informácie o mozgu a mysli, určené juniorským výkonnostným športovcom, ktorí majú jasno, že chcú byť skvelými profesionálmi. Hráč získava súbor vedomostí a uvedomení, ktoré mu budujú Adaptívnu myseľ.

Kladieme pred teba výzvy, a ty sa učíš prakticky používať svoju myseľ a telo v rôznych situáciách vo svoj prospech a nie proti sebe. Stimulujeme u teba lepšie vnímanie seba samého a rozvíjame schopnosti regulovať tvoje vnútorné systémy.

“ Čím viac funkcií poznáš vo svojom mobile, o to lepšie ho vieš používať. Rovnako to platí aj s ľudskou mysľou.“
Sadghuru

"Nauč sa hrať najlepšie ako vieš s tými kartami, ktoré máš práve na rukách"
Adam Truhlář

Roger Federer

Nespoznáš na ňom, či vyhráva alebo prehráva, pretože vie udržať koncentrovanú a kľudnú myseľ za akýchkoľvek podmienok. Toto nastavenie nepríde len tak, ale vyžaduje systematickú, precíznu a vnímavú prácu so svojou mysľou a telom. Je to schopnosť, kde sa treba naučiť správne myslieť, koncentrovať a regulovať svoje emočné stavy.

Roger Federer

Nespoznáš na ňom, či vyhráva alebo prehráva, pretože vie udržať koncentrovanú a kľudnú myseľ za akýchkoľvek podmienok. Toto nastavenie nepríde len tak, ale vyžaduje systematickú, precíznu a vnímavú prácu so svojou mysľou a telom. Je to schopnosť, kde sa treba naučiť správne myslieť, koncentrovať a regulovať svoje emočné stavy.

Referencie úspešných športovcov

„Tento človek robí zázraky v myslení a nastavení športovca.“

"Kniha bez strachu bola pravdepodobne najlepšia kniha akú som kedy čítal o koučing a výchove."

"Osloviť Adama bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí. Otvára nám dvere do športu spôsobom, akým by sme sa nad ním možno ani nezamysleli."

„Výborne sa vyzná vo fungovaní mozgu a ako zmeniť správanie, rituály, zvyky, aby výkon športovca išiel hore.“