Adaptive

VÝSKUM

Pracujeme na transformácii športovej psychológie 21. storočia. Digitalizujeme mentálny výkon a pracujeme natom, aby sme dokázali zachytiť vrcholovúkoncentráciupriamo vo výkone v reálnom čase. Pomocou digitálnych technológií a Bluetooth EEG sme schopní merať výkon mozgu v reálnych podmienkach a zistiť tak, aké stavy hráč zažíva. Hlavným cieľom je objektivizovať dáta, aby sme vedecky preukázali, že program zvyšuje pravdepodobnosť dosahovania vrcholového stavu FLOW.