Adaptive Mindset

OBSAH PROGRAMU

Tvorí ho kombinácia poznatkov z oblasti športovej psychológie, kognitívnych neurovied a jógy. Všetky informáciesúvysvetlené logickou a jednoduchou formou na konkrétnych športových príkladoch, aby im porozumelo aj 12 ročné dieťa.

Vzdelávanie hráčov o tom, ako funguje mozog a myseľ v konkrétnych športových podmienkach. Keď sa nedarí, v novej situácii, pri zmene podmienok...

Identifikácia mentálnych zlozvykov na úrovní myslenia, vnímania, pozornosti a emócií

Odovzdanie inšpiratívnych vedomostí, ktoré vedú k uvedomeniu si a nastaveniu nového spôsobu vnímania. Ukazujeme hráčom to, ako v daných situáciách uvažujú top hráči sveta.

Budovanie zručností. Hráči prechádzajú rôznymi praktickými cvičeniami a výzvami, ktoré zlepšujú sebavnímanie a reguláciu myslenia emočného stavu. Úlohy hráč plní ako na kurte, tak aj mimo neho.

Postupnéodrovnanie podvedomých limitujúcich vzorcov, s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť a udržateľnosť vrcholovej koncentrácie FLOW

Vzbudiť vášeň v sebapoznaní a sebarozvoji. Pomôcť vybudovať nie len lepšieho športovca, ale aj lepšieho človeka.

PRE KOHO JE VHODÝ

Adaptivemindset je program na rozvoj mysle výkonnostného športovca, ktorý ma jasno a chce sa stať skvelým profesionálom. Ideálny vek na začiatok je cca 15 rokov. Hráč už musí mať reálne skúsenosti, musí byť schopný vnímať detaily a rozumovo chápať koncepcii. Existujú inteligentné deti, ktoré to dokážu už od 12 rokov.

HRÁČI SI OSVOJUJÚ ZRUČNOSTI AKO:

Zvyšujú sebauvedomie, čo sa s nimi deje, a rozumejú tomu, prečo sa to deje.

Učia sa lepšie selektovať vnemy, ktoré prepustia do vedomia a ktoré nie.

Používanie vedomej a podvedomej mysle podľa potrieb.

Pracovať s myšlienkami, byť nad vecou, byť schopný vyblokovať ich, alebo vedome odpovedať tak, že utíšia podvedomú myseľ.

Schopnosť zachovať si chladnú hlavu aj pod tlakom.

Schopnosť udržať si rovnaký emočný stav za akýchkoľvek podmienok a v prípade potreby ho regulovať.

Učia sa koncentrovať a dekoncetrovať svoju pozornosť.

Budujú stratégie, ako sa dostať z ťažkýchsituácií.

Zlepšujú prácu medzi hrou. 20 sekúnd medzi výmenami, 2 minúty medzi gemami, medzi setmi, pred zápasom...

Učia sa integrovať do svojej pamäte skúsenosti spôsobom, ktorý buduje odolnú čistú a zdravúmyseľ.

Pracujú na rozbíjaní už naučených emočných vzorcov a nastavovaní nových alternatívnych vedomých reakciách.